Taşımacılıktan depolamaya,
lojistik hizmetlerinde
bütüncül yaklaşım.