SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALARIMIZ


Erk Port, çevre bilincini, sürdürülebilirlik anlayışı çerçevesinde oluşturmaktadır. Operasyonlar esnasında çevreye ve doğaya zarar verebilecek kazaların önüne geçebilmek adına personeli bilinçlendirmek amacıyla periyodik eğitimler ve tatbikatlar yapılmakta, kaza meydana geldiği takdirde yapılması gerekenler konusunda personelin bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Şirket Profili

Erk Port; kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin sürekliliğini sağlamak adına, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda alınan tedbirler ile iş kazası riskini en aza indirerek çalışanları için emniyetli çalışma ortamlarının sağlaması, aynı zamanda hizmet verilen limanlar, müşteriler ve iş ortakları için sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli hizmetin sunulması hedeflenmektedir. Bu politika çerçevesinde hareket etmek ve katkı saglamak, Erk Portyönetici ve çalısanlarının ortak görevidir.

Fiyat Politikası

Erk Port, müşteri ihtiyacına yönelik hazırlayabileceği farklı hizmet kalemlerini, optimum fiyatlarla sunmayı prensip edinerek hareket etmektedir. Uzun süreli anlaşma imkânı ile müşterilerine finansal öngörü olanağı ve fayda sağlamaktadır.

Kalite Politikası

Erk Port, müşterilerine, çalışanlarına ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olan hizmet sektöründe öncü bir şirkettir. Kalitesinden ve sosyal sorumluluk bilincinden ödün vermeden kısa sürede büyük bir sıçrayısla
büyümektedir. Ayrıca Erk Port, Limakport Limanı’nda gerçekleştirilen Trans Anadolu Dogal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile “Disiplinli ve Emniyetli Çalısan Firma Plaketi”ne layık görülmüştür.

Çevre Yönetimi Politikası

Erk Port denizyolu taşımacılığında sorumlusu olduğu liman operasyonları hizmetlerini ulusal ve uluslararası mevzuat ve şartlara uygun olarak yerine getiren, bunun yanında müşterilerine lojistik ve depolama hizmetleri sunan bir kuruluştur. Firmamız, verilen hizmetin çevreye etkisini, çevre kirliliğinin önlenmesini ve bu amaçla sürekli ölçme ve izleme yapılmasını, çalışanlarımızın bilinçlendirilmesini yasal şartların gereği olarak görür. Bu kapsam içerisinde firmamız çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.


Sertifikalarımız