ERK PORT'LU OLMAK


Erk Port, 750’yi aşan çalışanı ile iş hacmini sürekli artırmakta ve kariyer yönetiminde sürekli eğitim ve gelişimi ilk sıraya almaktadır.

Erk Port, oryantasyon programları ile tüm çalışanlar; Erk Port ailesine katıldığı ilk andan itibaren, ailenin bir parçası olduğu ve bu aile ile birlikte öğrenecek ve gelişecek olmanın heyecanını yasamaktadır. Bu program kapsamında kurum kültürünün benimsetilmesi, operasyonel faaliyetlerin tanıtılması ve tüm operasyonlarda ayrılmaz bir öncelik olan İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri tamamlanarak Erk Port’lu olmaya hazır hale getirilmektedir.

Çalışma süreleri boyunca gerçekleştirilen eğitimlerle, çalışanların mesleki yeterlilik ve yetkinliklerinin artırılması katkı ve kariyer basamaklarında gelişim kaydetmeleri sağlanmaktadır. Erk Port, iç yapılanmasında önceliği, mevcut çalışanlarının gelişmesine ve yükselmesine vermektedir.

Mavi ve beyaz yaka çalışanlarının memnuniyetinin önem arz ettiği bilinci ile ve devamlılığını esas alarak, kalifiye çalışanları ile birlikte Erk Port ailesi olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.